Browsing Category

Tin Tức Điều Dưỡng

Cách phân biệt giữa Điều Dưỡng và Y Sĩ

Trong môi trường bênh viện thì hầu hết nhiều người thường gọi từ “Y tá” để gọi điều dưỡng hay y sĩ, nhưng họ không biết rằng y tá là tên gọi cũ của điều dưỡng. Khảo Sát Lương Điều Dưỡng Viên Ở Việt Nam Hiện Nay Học Văn Bằng 2 Cao Đẳng…

Nghề Điều dưỡng – Thành công nhờ đam mê

Nghề Điều dưỡng muôn vàn vất vả, khó khăn nhưng lại là công việc đầy vinh quang, giúp đỡ nhiều bệnh nhân trong quá trình chống lại bệnh tật. Muôn và khó khăn đối với nghề Điều dưỡng Không có một thành công nào mà không đặt ra cho con người…