Browsing Category

Tin tức

Cách phân biệt giữa Điều Dưỡng và Y Sĩ

Trong môi trường bênh viện thì hầu hết nhiều người thường gọi từ “Y tá” để gọi điều dưỡng hay y sĩ, nhưng họ không biết rằng y tá là tên gọi cũ của điều dưỡng. Khảo Sát Lương Điều Dưỡng Viên Ở Việt Nam Hiện Nay Học Văn Bằng 2 Cao Đẳng…